- hjälper företag och organisationer att bli lönsammare

                    

Fokus i vårt totala erbjudande handlar om att analysera finansiella situationer samt att bidra med kvalificerade beslutsunderlag inför finansiella affärsbeslut.

 

Som affärspartner till Datapartner Oy erbjuder vi programlicenser för finansiell planering.

 

 • Invest for Excel®

  - för beräkningar inför investeringsbedömningar, värderingar och affärsplanering

 • Invest for Sharepoint

  - ett webbaserad program för att hantera flödet i investeringsprocesser

 • FinComp for Excel
   - för att enkelt kunna välja det lönsammaste alternativet av lån, leasing
     avbetalningslån eller egen kassa


 


Som konsult erbjuder vi tjänster genom förstudie, analys, genomförande och uppföljning. Vi kan bistå genom hela eller delar av processen, vilket ni önskar. Nedan ett urval av frågor vi kan hjälpa er med, följ länkarna och få detaljerad information om tjänsterna till Datapartner Oy:s webbplats där funktionerna i de affärsverktyg vi använder är beskrivna.

 

 • Investeringsbedömning
  - detaljerad lönsamhetsanalys med känslighetsanalyser och jämförelser av olika alternativ

 • Livscykelmodellering
  - kalkyler för att beakta effekter under hel livscykel för en produkt, lösning eller teknologi 

 • Värdering av verksamheter och företag
  - primärt kassaflödesbaserad värdering av hela eller delar av verksamheter  

 • Lönsamhetsanalys
  - analys av lönsamhet för investeringar, projekt, affärsverksamhet, produkt, kund, kostnads-
    ställe, personal, outsourcing, insourcing, utveckling, nedläggning och mycket annat

 • Produktkalkyler
  - analys av produkter, processer eller tjänster, befintliga eller inför planering av nya


   

  För nedanstående tjänst, klicka på tjänsten för mer information

 • Cash Management-studier
  - analys av penningflöden i syfte att frigöra kapital till alternativanvändning, förenkla rutiner, använda rätt tjänster samt öka lönsamhet