- hjälper företag och organisationer att bli lönsammare

                    

Om oss
 

Vi tror att om man fokuserar på det man är bäst på och sedan samarbetar i nätverk eller andra former kan man också erbjuda det mest anpassade och därmed de bästa lösningarna för varje enskild kund. 

Optimal Analys' grundare Anders Edlund har lång erfarenhet från svensk affärsbank, dels som Key Account Manager under många år och även som ledamot i kreditkommittéer.

Som affärspartner till det finska företaget Datapartner Oy får vi möjlighet att erbjuda mycket kvalificerade affärsverktyg.  

 

ExternalVideoWidget

 

Genom att ha anpassade produkter och tjänster kan vi erbjuda lösningar till företag och organisationer i alla storlekar, från internationella koncerner till mindre ägarledda företag

Våra produkter och tjänster är helt branschoberoende och ger säkrare beslutsunderlag och kan därmed öka lönsamheten i verksamheten.

Vi har även inom vårt nätverk tillgång till specialister med djup kunskap inom Cash Management, import-och export samt jurister som kan hjälpa till att upprätta policies och andra interna dokument.