- hjälper företag och organisationer att bli lönsammare

                    

Cash Management-analys

Cash Management-analys kan definieras på många sätt. Vi definierar det som en metod att analysera ett företag eller organisations penningflöden och därefter föreslå och bistå vid rutinförändringar och risk- hantering.


Genom analysen frigör man kapital från balansräkningen som exempelvis kan användas för:

 • Investeringar
 • Marknadsföringsåtgärder
 • Produktutveckling
 • Organisk tillväxt
 • Högre likviditetsbuffert
 • Minskning av främmande kapital i verksamheten
 • Aktieutdelning och/eller återbetalning av aktieägarlån
 • Förbättring av verksamhetens nyckeltal, vilket kan ge värdehöjande effekter för verksamheten


Vi kan hjälpa er genom hela affärsflödesprocessen som kan delas upp i:

 • Orderhantering
 • Faktureringsrutiner
 • Kundreskontra
 • Inbetalningsrutiner
 • Leverantörsreskontra
 • Utbetalningsrutiner
 • Lagerhantering
 • Hantering av finansiella risker 

 

Cash Management-analysen kan göras övergripande tillsammans med bistånd från ekonomifunktionen men även mer fördjupad och involvera nyckelpersoner och inom berörda funktioner och avdelningar.